unia

Krioterapia


Krioterapia w medycynie, forma zimnolecznictwa z zastosowaniem temperatur poniżej 0 °C. Wyróżnia się krioterapię miejscową (zwaną inaczej kriodestrukcją) oraz krioterapię ogólną.

Krioterapia miejscowa

Krioterapia miejscowa polega na przyłożeniu przy pomocy specjalnego aplikatora bardzo niskiej temperatury, która dostarczana jest do miejsca zmienionego chorobowo. Zabieg zamrażania i rozmrażania powtarza się w jednym cyklu kilkakrotnie. Doprowadza to do zamarzania zawartości komórek, pękania błon biologicznych i w konsekwencji destrukcji tkanki.

Krioterapia ogólna

Krioterapia ogólna polega na poddaniu całego ciała przez krótki czas (do 3 minut) działaniu bardzo niskich temperatur (od -160 do -100 °C). W odróżnieniu od krioterapii miejscowej, prawidłowo stosowana krioterapia ogólna nie niszczy tkanek. Zabieg ten jest również nazywany kriostymulacją, ponieważ celem zabiegu jest dostarczenie organizmowi stresu fizjologicznego.

Źródło: Wikipedia  (autorzy, na licencji CC-BY-SA 3.0)