unia

AktualnościKrótki opis projektu i realizacja


2019-11-12 20:12 | Admin

Centrum Pielęgnacyjno Rehabilitacyjne „DOM” Bożena Chmielewska realizuje projekt pod
tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej ​w Szydłowie” w ramach Programu
Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
 
ramach:
 
OSI PRIORYTETOWEJ IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
 
DZIAŁANIA 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
PODDZIAŁANIE 9.2.3. Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)
 
NR UMOWY O DOFINANSOWANIE RPSW.09.02.03-26-0002/19-00
 
PROJEKT NR RPSW.09.02.03-IZ.00-26-236/19
 
CEL OGÓLNY PROJEKTU:
Celem Projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług
zdrowotnych, świadczonych w społeczności lokalnej poprzez deinstytucjonalizacje usług
opieki medycznej w zakresie usług świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, w tym
osób starszych w szczególności osób powyżej 65 r. ż, których stan zdrowia nie pozwala na
pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i
pielęgniarskiego. Grupa Docelowa stanowi 90(31M/59K) osób niesamodzielnych, w
szczególności po 65r.ż.,(przewiduje się udział w projekcie minimum 50% osób w wieku 65+)
oraz ich opiekunów faktycznych.


Więcej
Fala Uderzeniowa - pierwsza w rejonie


2015-05-13 12:31 | Admin

Miło nam Państwa poinformować, iż w naszym zakładzie dysponujemy nowoczesnym oraz innowacyjnym urządzeniem zwanym Falą uderzeniową.

 Więcej
Opieka domowa nad osobami starszymi


2015-05-01 8:06 | Admin

Poza rehabilitacją prowadzimy pielęgniarską opiekę długoterminową domową nad osobami starszymi, przewleke chorymi.Więcej
Serdecznie Witamy na stronie


2015-05-01 8:01 | Admin

Serdecznie witam na stronie Centrum Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjne "DOM" w Szydłowie. Zajmujemy się rehabilitacją osób chorych po przebytych urazach i operacjach, osób pracujących w stresie, osób chorych przewlekle, prowadzącym siedzący tryb życia.Więcej